Jak poznat šedý zákal?

Oční onemocnění patří u lidí mezi nejobávanější, neboť při ztrátě zraku se každému člověku dramaticky změní kvalita života. Mezi nejzávažnější onemocnění se řadí šedý zákal. Jedná se o onemocnění čočky, která je zkalená.

Kvůli zkalení je zabráněno průchodu paprsků světla na sítnici a proto je skrze zkalenou čočku vidění neostré a zamlžené. Šedým zákalem trpí až 70 % populace nad 75 let. Kromě věku mohou být při vzniku šedého zákalu na vině také další příčiny.

Co způsobuje vznik šedého zákalu?

Většinou toto onemocnění vzniká v souvislosti se stárnutím. Záleží však na dědičných dispozicích, zda se šedý zákal objeví dříve nebo později. Objevuje se také u lidí trpící cukrovkou. Dalším častým původcem šedého zákalu jsou těžké úrazy oka.

Projevy a příznaky šedého zákalu

Šedý zákal je bezbolestné onemocnění, které se vyvíjí pomalu. Zpočátku tedy člověk o něm nemá tušení, protože Vás nijak neomezuje. Nejtypičtější projevy a příznaky Vám mohou pomoci dříve toto onemocnění rozpoznat.

Jedním z příznaků je snížení zrakové ostrosti, zejména do dálky. Člověk pak nedokáže ani s brýlemi  přečíst na dálku např. ceduli nebo dopravní značku. Pokud tedy vidíte zamlženě a přijde Vám, jako byste se dívali přes mléčně  zakalené sklo, vyhledejte lékařskou pomoc.

Člověku dále začne vadit prudké osvětlení, neboť má pocit, že ho oslňuje. Je také možné, že na každé oko uvidíte jinak ostré barvy věcí. Na vině mohou být také léky (tzv. kortikosteroidy), kvůli jejichž vedlejším účinkům může dojít ke vzniku šedého zákalu.

Zelený zákal

Šedý zákal se může objevit i v souvislosti s jinou chorobou – zelený zákal. Toto onemocnění je méně časté. Jde o poškození zrakového nervu, které je nevratné. Lidé při zeleném zákalu pak vidí jakoby přes trubku.

Léčba šedého zákalu

Odstranění šedého zákalu je možné pouze operací. Jiná možnost prozatím není možná. Cílem operace šedého zákalu je odstranit čočku, u které došlo k zakalení. Čočka je vyjmuta z jejího pouzdra a do tohoto pouzdra se pak vloží čočka umělá, která zajistí, aby pacient na oko dále viděl.

Člověk by měl přistoupit k operaci ihned, jak ho začne nekvalitní vidění obtěžovat. Průběh operace zpravidla trvá cca 15 – 20 minut. Po operace nemůže u člověka dojít k navrácení šedého zákalu. Občas se u pacientů objevuje tzv. následný šedý zákal, který stejným způsobem zamlžuje vidění. Tento následný šedý zákal se pak jednoduše odstraní ambulantně laserem nebo krátkou operací.

Prevence šedého zákalu

Účinná prevence, která by každého člověka ochránila před vznikem šedého zákalu, bohužel neexistuje. Důležité je však obecně se starat o své oči. Tedy chránit je před různými negativními vlivy (např. slunce, zářící obrazovka počítače atd.).

Zatím žádné komentáře.

Reagujte

Text