Jak si ve věku 50+ snadněji najít práci?

Najít si práci ve věku 50+ není často jednoduché. Mnohdy tito lidé neumějí cizí jazyky, nebo brilantně neovládají práci s počítačem. Ze zkušeností personalistů ale přitom ani neznalost jazyků či práce pc nebývají tou největší překážkou pro získání zaměstnání. Největším problémem u této věkové skupiny je nízké sebevědomí a podhodnocování se.

Stačí se jen dobře prodat

Samozřejmě u zaměstnavatelů panují předsudky o zaměstnancích ve vyšším věku. Nejčastěji se obávají toho, že se pomaleji učí nebo že budou mít problém se zapadnutím do kolektivu.  Nebojte se jim to vyvrátit. Jistě, člověk se ve vyšším věku hůře učí, ale to neznamená, že je neschopa, který do sebe už nedostane žádné vědomosti. Naopak starší lidé mají velice dobré základy, na kterých lze stavět.

Jeden z největších e-shopů u nás nedávno sdělil, že své uchazeče o zaměstnání zkouší mimo jiné z trojčlenky či z přímek. Jak známo úroveň základních znalostí u mladých lidí má spíše klesající tendenci. A z toho právě mohou těžit starší ročníky. Stačí se jen dobře prodat.

Vlastnosti nad vědomostmi

Padesádníci mohou firmám nabídnou loajalitu, pečlivost, respekt či ochotu odvádět kvalitní práci. Nebojte se právě toto novému zaměstnavateli přednést. Vždyť většina požadavků zaměstnavatelů se zaměřuje na vlastnosti a nikoli na vědomosti.

Na jaké pozice je vhodné se hlásit?

Řiďte se pravidlem osmdesáti procent. Tedy že z osmdesáti procent vyhovujete požadavkům pro danou pozici. Zbytek se lze naučit nebo nahradit jinými přednostmi.

Nebojte se hlásit také na juniorské pozice

Tyto pozice většinou nabízejí opakující se typy operací a mladí lidé z takových pozic brzy odcházejí za kreativnější práci či za kariérním růstem. Naopak starší lidé povětšinou nemají požadavky na kariérní růst a ke spokojenosti jim stačí důstojné platové ohodnocení a příjemné pracoví prostředí. Proto mohou být pro mnoho zaměstnavatelů výhrou.

Hrajte ve svůj prospěch

Na pohovorech je důležité si věřit a otočit ve svůj prospěch třeba i to, když něco neumíte. Na pohovoru tak určitě neříkejte, že s daným systém vůbec neumíte pracovat a že z toho máte obavy. Řekněte naopak: „Pracovat s tímto sytémem sice neumím, ale ráda se to naučím. Jsem pečlivá, a tak vše raději několikrát zkontroluji, než abych v systému dělala chyby.”

-MM-

Zatím žádné komentáře.

Reagujte

Text