Všeobecné obchodní podmínky

K usnadnění uzavírání smluv určitého druhu využívají podnikatelé tzv.

všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky představují dokument, jenž podrobně upravuje práva a povinnosti smluvních stran ve vztazích určitého druhu (např. smluv o úvěru).

V praxi pak při uzavírání smluv je vlastní smlouva poměrně jednoduchá a obsahuje pouze podstatné náležitosti jako vymezení stran (dlužník a věřitel), předmětu plnění (poskytnutí úvěru) a případné úplaty za plnění (úroky). Ostatní otázky, jako podmínky pro vrácení poskytnutých peněžních prostředků, sankce za nedodržení smlouvy, odstoupení od smlouvy apod., jsou pak řešeny ve všeobecných obchodních podmínkách. Všeobecné obchodní podmínky se pak stanou součástí smlouvy na základě odkazu v textu smlouvy.

Všeobecné obchodní podmínky je třeba bedlivě prostudovat. Podnikatelé do nich často ukrývají důležitá ustanovení ve svůj prospěch a tudíž neprospěch vás jako dlužníků. Porozumění obchodním podmínkám není však snadnou záležitostí, neboť jsou často koncipovány záměrně rozsáhle a složitě tak, aby dlužníka unavily. Přesto nepolevujte a v případě otázek žádejte vysvětlení od věřitele nebo kontaktujte odborníka. Při zkoumání textu návrhu smlouvy a následně obchodních podmínek se můžete dostat i do situace, že samotný text smlouvy upravuje právo nebo povinnost jedné strany určitým způsobem, ale všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje, upravuje tato práva a povinnosti jinak. V takovém případě platí tzv. pravidlo speciality. Ustanovení výslovně sjednané přímo v textu smlouvy má přednost před podobným ustanovením ve všeobecných obchodních podmínkách.

Zákon o spotřebitelském úvěru možné zneužití všeobecných obchodních podmínek věřitelem-podnikatelem výrazně oslabuje, protože všechny informace důležité pro spotřebitele musí být povinně uvedeny přímo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Zdroj: Slabikář finanční gramotnosti – Vydalo nakladatelství COFET, a. s. v Praze roku 2011 díky laskavému přispění Československé obchodní banky, a. s. za spolupráce NNO FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s.

Zatím žádné komentáře.

Reagujte

Text